Estetvalen på Nannaskolan

Det som skiljer Nannaskolan från andra skolor är att vi har valt att lägga allt vårt elevens val på estetiska ämnen. Elevens val är obligatoriskt på alla skolor och medan en del väljer att fördjupa sig i till exempel idrott så väljer vi istället att inrikta oss på de estetiska ämnena.

Föregående Nästa
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Vi har inte några klasser som bara har ett estetämne, utan eleverna får möjlighet att byta och prova olika estetiska val under sin tid på Nannaskolan. Minst ett estetpass är något som alla elever måste ha. Det ingår i den nationella kursplanen. Man kan också välja två pass, alldeles beroende av vad man själv vill och är motiverad att delta i. Eleven kan i så fall välja att antingen ha samma ämne bägge gångerna eller ha två ämnen med ett pass vardera.

Estetvalen bygger mycket på motivation för att kvalitén ska bli hög och alla ska få ut maximalt av sitt val. Nannaskolan erbjuder nu att terminsvis byta sitt val efter intresse och motivation.

Alla val och kombinationer kan inte garanteras utan beror på om det är tillräckligt många som vill ha det eller att det finns möjlighet att kombinera det. Det kan i värsta fall även bli fullt i vissa grupper. Vår ambition är att anpassa antalet platser till efterfrågan, men ibland får man vänta till nästa termin.

Tänk efter innan du gör ditt val!

Välj ett estetämne som du verkligen är intresserad av eller nyfiken på att prova. Eftersom möjligheten att byta estetval mitt i terminen är begränsad, vill vi att du väljer något som du tror att du kan tycka är roligt och inspirerande minst en hel termin ut.

21 november 2017