Konst & design

Profilvalet konst & design på Nannaskolan

På Konst & design utgår vi från dina önskemål och kreativitet. Tanken är att alla elever ska få utvecklas inom sitt eget intresse men också prova nytt – både två- och tredimensionella och digitala metoder.

Exempel på saker man kan prova på Konst & design:

  • akryl- och akvarellmålning
  • arbeta med gips
  • fotografera och filma
  • skapa affischer
  • animera
  • arbeta med digital bildredigering
  • skapa skoltidningar

Möjligheterna är många och det är du och din kreativitet som sätter gränserna!

Lärare:
Anna Hedenstedt
Tomas Paulsson
Maria Jönsson Nassos

Konst och designtillval på Nannaskolan

20 september 2016