Musik

Musikprofilen på NannaskolanTillvalsmusiken är uppdelad i två ämnen: musikensemble och musikverkstad.

I båda ämnena får du lära dig mer om:

  • sång
  • instrumentkännedom (trummor, gitarr, bas, keyboard)
  • låtskrivning
  • texttolkning
  • musikprogram/data/inspelning
  • grundläggande musikteori
  • ackord samt melodi och ackordgehör

Väljer du musikensemble så förväntas du uppträda inför publik. Eleverna gör 7-8 konserter/läsår, 5-6 lunchkonserter samt två större konserter. Om du inte vill uppträda - välj då istället musikverkstad.

Lärare:
Olle Thunström
Mike Loshak
Thomas Ohlsson
Samuel Lundell

Musik som tillval på Nannaskolan

20 november 2014