6A

Sabina Lindberg

Undervisar i engelska och SO-ämnen.

Vera Montiel

Undervisar i matematik, kemi och teknik