6C

Klara Hansson (KHN)

Klf 6C
Arbetsrum plan 4
Undervisar i spanska och svenska.

Mattias Westermark (MWK)

Klf 6C
Arbetsrum plan 3
Undervisar i matematik, NO-ämnen och teknik