Förberedelseklassen

Angelica Bergman (ABN)

Klf FBK
Arbetsrum plan Expedition
Undervisar i svenska som andra språk och förberedelseklassen.

FBK6:s länk:http://bit.ly/38uz43d FBK7:s länk:http://bit.ly/36cdcrC FBK8:s länk:http://bit.ly/2tqUfEt FBK9:s länk:http://bit.ly/2tqUaAF