Dags att söka skola till hösten 2020

9-31 januari är det dags att söka skola för dig som har ett barn som ska börja eller byta skola hösten 2020.

Du ska göra ett skolval om du har ett barn som:

  • ska börja förskoleklass
  • går sista årskursen i sin nuvarande skola: trean, femman eller sexan.

Du ska göra ett skolval i eBarnUngdom även om ditt barn redan står i kö till en fristående skola inför nästa läsår.

Veckan före jul fick du som vårdnadshavare ett brev med information och instruktioner om hur du ska göra.

Ditt barn kan också vara med i skolvalet om barnet inför nästa läsår:

  • vill byta skola, även om barnet står i kö till en fristående skola
  • kommer att flytta till eller inom Uppsala kommun.

Uppsala kommuns utgångspunkt är att så många som möjligt ska få plats på skolan de valt. Du kan göra tre val i skolvalet. Om platserna på en skola inte räcker till gäller principen om relativ närhet.

Läs om skolvalet på uppsala.se/skolval

Besök gärna skolornas öppet hus

Du kan gå på skolors öppet hus och informationsträffar innan du bestämmer dig.

Se vilka tider skolorna har öppet på uppsala.se

9 januari 2020