Åk 9: Muntliga nationella prov v. 47

De muntliga nationella proven för åk 9 i svenska, engelska och matematik förläggs till måndagen och tisdagen v. 47.

Under dessa två dagar följer eleverna i åk 9 inte ordinarie schema, utan är undervisningsfria förutom vid provtillfällena.

Det är mycket viktigt att du kommer till dina prov utsatt tid!

Anslag om tider och grupper sätts upp i skolan och meddelas av undervisande lärare eller mentor. Om du är osäker på var du ska vara - prata med din mentor eller undervisande lärare.

Måndag 22 nov
9A och 9B: prov i svenska
9C och 9D: prov matte och engelska

Tisdag 23 nov
9A och 9B: prov i matte och engelska
9C och 9D: prov i svenska

18 november 2021