Föräldramöten 8 och 15 okt

Välkomna till föräldramöten på Nannaskolan! Här är datum och tider för de olika klasserna/årskurserna.

Tisdagen den 8 oktober, åk 6-8

18:15 Nya klasser - 6A, 6B, 6C och 7D - i aulan. Därefter samlas man klassvis.

18:45 Gamla klasser - 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C och 8D - direkt i klassrummen. (Salar anslås i entrén på skolan.) 

Tisdagen den 15 oktober, åk 9

18:00 Samling klassvis. Information om gymnasievalet.

(Salar anslås i entrén på skolan.) 

4 oktober 2019