Sök till Nannaskolan

Är Nannaskolan en skola för dig?

Nannaskolan är en estetisk och kreativ grundskola, åk 6-9. Vi ser en fördel i att eleverna är aktiva inom någon av Nannaskolans estetiska inriktningar. Vi har bara elevens val av estetisk karaktär. Är du inte säker på vilket estetämne du gillar? Här får du möjlighet att prova olika och vi hoppas att du bygger upp ett intresse under tiden här.

Rätt motivation är en kraftfull nyckel för att lyckas och även trivas på Nannaskolan. Det är viktigt att eleverna själva känner lust att gå på just Nannaskolan och satsa på våra estetiska tillval. Att gå på Nannaskolan ska i första hand vara elevens önskan och val - inte bara föräldrarnas. 

Öppet hus i januari

Kom gärna hit och upplev skolan under vårt öppet hus. Läsåret 19/20 hade vi öppet hus lördagen den 18 januari. (Se inbjudan här.) 

Hur kommer man in?

Du kan när som helst under året byta skola. Vi på Nannaskolan administrerar inga skolbyten. Alla frågor om skolplacering sköts av antagningsenhen.

Vid konkurrens om platserna är det principen om relativ närhet som avgör vilken elev som får plats. 

Läs mer om skolval, skolbyte och antagningsregler på www.uppsala.se/skolval

Uppdaterad: