Sök till Nannaskolan

Är Nannaskolan en skola för dig?

Nannaskolan är en estetisk och kreativ grundskola, från och med hösten 2023 åk 7-9. Vi ser en fördel i att eleverna är aktiva inom någon av Nannaskolans estetiska inriktningar. Vi har bara elevens val av estetisk karaktär. Är du inte säker på vilket estetämne du gillar? Här får du möjlighet att prova olika och vi hoppas att du bygger upp ett intresse under tiden här.

Rätt motivation är en kraftfull nyckel för att lyckas och även trivas på Nannaskolan. Det är viktigt att eleverna själva känner lust att gå på just Nannaskolan och satsa på våra estetiska tillval. Att gå på Nannaskolan ska i första hand vara elevens önskan och val - inte bara föräldrarnas. 

Titta runt här på vår hemsida för att få en bild av oss. Ett tips är också att följa oss på facebook för att ta del av små uppdateringar från skolans vardag. 

Hur kommer man in?

Vi på Nannaskolan administrerar inga skolbyten. Alla frågor om skolplacering sköts av antagningsenhen. Vid konkurrens om platserna är det principen om relativ närhet som avgör vilken elev som får plats. 

OBS. Från hösten 2023 har Nannaskolan årskurserna 7-9. Inget intag till årskurs 6.

Läs mer om skolval, skolbyte och antagningsregler på www.uppsala.se/skolval

Du kan när som helst under året ansöka om att byta skola, men från och med höstterminen 2020 genomförs själva bytena endast vid några tillfällen per termin. Inga skolbyten genomförs i slutet av terminerna. 

Följ denna länk för att komma direkt till sidan där man söker skola. 

Uppdaterad: