- en estetisk och kreativ grundskola 

Alla är välkomna att söka till Nannaskolan, som är en grundskola med estetisk inriktning för årskurs 6-9. Det är viktigt att du som söker hit har motivation och vilja att utvecklas inom våra estetiska tillval, eftersom Nannaskolans skolans val-verksamhet helt består av estetämnen.

De estetiska valen skolan erbjuder är bild/hantverk, musik, dans och drama. Du förväntas välja mellan dessa ämnen, och inom ämnet skapa och delta i uppvisningar och konserter.

Verksamheten, i sin nuvarande form, grundades 2010 och i dagsläget rymmer skolan 16 klasser med totalt ca 445 elever. Nannaskolan har fräscha lokaler och vi vill att miljön ska vara extra fin. Eleverna har en egen restaurang, Nanna Bistro, elevcafé och en lounge att ta igen sig i mellan lektionerna.

Stämningen på skolan är god mellan såväl elever som lärare. Enligt elevenkäter är miljön på skolan trygg.  Vi arbetar framåtsträvande vad gäller elevvård, pedagogik och teknik. Vi lägger stor vikt vid lärarbehörighet och engagemang.

Nannaskolan har ett aktivt elevråd och en värdegrundsgrupp som bland annat deltar i anordnandet av temadagar med fokus på våra elevers välmående, till exempel vänskapsdag. Skolan anordnar även flera andra specialdagar och aktiviteter, till exempel årskursdag, arbete med nätetik och studieteknik samt friluftsdagar med varierat innehåll såsom vandring, skidåkning och skridskoåkning. I början av läsåret åker vi allihop Lennakatten ut till Fjällnora och Länna.