- en estetisk och kreativ grundskola 

Alla är välkomna att söka till Nannaskolan, som är en grundskola med estetisk inriktning som från och med hösten 2023 har årskurs 7-9. Det är viktigt att du som söker hit har motivation och vilja att utvecklas inom våra estetiska tillval, eftersom Nannaskolans skolans val-verksamhet helt består av estetämnen.

De estetiska valen skolan erbjuder är i grunden konst&design, hantverk, musik, dans och drama. Du förväntas välja mellan dessa ämnen, och inom ämnet skapa och delta i uppvisningar och konserter. Vi erbjuder också några andra kreativa estetval, vilka kan variera från läsår till läsår. 

Verksamheten, i sin nuvarande form, grundades 2010 och i dagsläget rymmer skolan 16 klasser med totalt ca 445 elever. Nannaskolan har fräscha lokaler och vi vill att miljön ska vara extra fin. Eleverna har en egen restaurang, Nanna Bistro, elevcafé och en lounge att ta igen sig i mellan lektionerna.

Stämningen på skolan är god mellan såväl elever som lärare. Enligt elevenkäter är miljön på skolan trygg.  Vi arbetar framåtsträvande vad gäller elevvård, pedagogik och teknik. Vi lägger stor vikt vid lärarbehörighet och engagemang. Nannaskolan har ett aktivt elevråd som ses regelbundet.

Skolan anordnar flera specialdagar med aktiviteter, till exempel årskursdag, dodgeballturnering och friluftsdagar med varierat innehåll såsom vandring, skidåkning och skridskoåkning. I början av läsåret åker vi allihop Lennakatten ut till Fjällnora och Länna. I slutet av terminerna brukar alla klasser få se elevuppvisningar inom dans, drama och musik.