Frånvaroanmälan

Sjukanmälan: 
RING: 0771-41 36 00
Ingen anmälan till Nannaskolans expedition.

Sjukanmälan kan ske via föräldrakonto i Skola24 eller på telefonnummer: 0771-41 36 00. Du blir där guidad genom processen via röstinstruktioner. Det enda du behöver ha till hands är ditt barns personnummer.

Frånvaroanmälan via Telefon24 kan för närvarande bara göras för en hel dag i taget. Om man ringer efter kl. 12 kommer frånvaro att registreras för följande dag. Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Lägger man på luren innan kommer anmälan att avbrytas. 

Frånvaroanmälan på Nannaskolan skall göras senast 8.20 samma dag.

OBS! Sjukanmälan ska ske av förälder eller annan vårdnadshavare, inte av eleven själv. 


Ett mail skickas ut automatiskt efter skoldagens slut (om ni anmält e-post-adress till Skola24) om att eleven är frånvaroanmäld via Telefon24. 

Uppdaterad: