Kontakt

På skolan arbetar rektor, administration, lärare, skolsköterska, kurator, vaktmästare, köks- och städpersonal gemensamt för att säkerställa en god och trivsam miljö för elevernas kunskaps- och sociala utveckling. Via länkarna till höger finns information och kontaktuppgifter för all personal på skolan.

Besöksadress

Nannaskolan
Kungsgatan 24
Uppsala
018-727 27 98
nannaskolan@uppsala.se

Postadress

Uppsala kommun
Nannaskolan
753 75 Uppsala