Prao

Syfte med prao

Prao betyder praktisk arbetslivsorientering. Syftet med prao är att ge eleven kunskaper om arbetslivet, inte utnyttjas som gratis arbetskraft. Det kan även vara ett stöd för elevens kommande studie- och yrkesval samt stödja den personliga utvecklingen. Elevernas behov av kunskaper och medvetenhet om sig själv, samt om samhälle och arbete, bör stå i centrum. Verksamheten skall syfta till att så långt som möjligt hjälpa eleverna bland annat med följande:

 • Orientera sig om arbetets betydelse för människan och samhället, om olika arbetsplatser, arbetsmiljöer och arbetsuppgifter.
 • Få erfarenhet om de villkor för demokrati, inflytande och ansvar som finns i arbetslivet.
 • Lära sig förstå de normer och regler som gäller i arbetslivet.
 • Öka elevernas kännedom och motverka begränsningar i studie- och yrkesval som beror på könsrollstänkande, statustänkande och social/kulturell bakgrund.

 

Prao i årskurs 7

Alla elever i årskurs 7 ska en dag få praktisera i köket på Nannaskolan, Nanna Bistro.

Förutom ovanstående syfte så tillkommer för denna satsning och samarbete med Nanna Bistro

 • Skapa en god relation till personalen i restaurangen
 • Ökad trivsel i skolrestaurangen
 • Förståelse för arbetet bakom skolmaten och vilja att prova all typ av mat

Genomförande

 • Mats Lindqvist delar upp skolåret i fem perioder om ca 30 skoldagar och fördelar perioderna mellan alla årkurs 7-klasserna.
 • Klassföreståndare fördelar sina elever på lämpliga dagar som inte innehåller omfattande prov eller schemabrytande aktiviteter.
 • Köket ansvarar för elevens arbetsmiljö och att dagen fylls med relevanta arbetsuppgifter. Eleven får låna arbetskläder och skor.
 • Eleven praktiserar ensam eller med annan elev, beroende på aktuella läsårets upplägg. 
 • Eleven är försäkrad som vanligt.
 • Eleven ska arbeta inne i köket och ersätter inte matvärdarna som hjälper till ute i restaurangen med att torka bord och hålla snyggt.
 • Prao i köket är obligatoriskt och eleven kan endast avstå av individuella skäl i samråd med vårdnadshavare och skolan.

Arbetstid

En heldag från kl. 8:00–14:30. Sedan slutar eleven för dagen oavsett ordinarie schema

 

Prao i årskurs 8

I årskurs 8 får alla elever två veckors prao på valfri arbetsplats (som eleven skaffar själv). Läsåret 2022/23 sker denna prao under höstterminen (v. 48-49).

Praodokument för höstterminen 2022 hämtas utanför expeditionen. 

Uppdaterad: