Ordningsregler

Vi vill skapa trivsel, säkerhet och trygghet för alla.

 

Därför ska du:

Använda ett trevligt språk och ha en trevlig attityd

Komma i tid till lektionerna och ta med dig det material som behövs

Ta av dig ytterkläder när du sätter dig och äter i skolrestaurangen

Lämna snyggt efter dig i skolrestaurangen

På lektionstid ha telefonen avstängd och undanlagd om inte läraren ger tillstånd

Endast fotografera/filma om personerna vill vara med

Åka skateboard endast utomhus

Helt avstå från mullning och snöbollskastning

 

Därför är det inte tillåtet att:

Skräpa ner, klottra eller förstöra

Äta godis på lektionstid

Dricka energidryck på skoltid

Ta med något som innehåller nötter då det finns nötallergiker på skolan

Inte spraya parfym inomhus 

Bolla i korridorer, trapphus eller mot husfasaden

Klättra på muren

Åka cykel inom skolans område

Röka eller snusa under skoltid

 

Vid regelbrott sker konsekvenser i fyra steg:

1. Tillsägelse och/eller samtal med inblandade elever och personal.

2. Samtal där involverad personal och mentor närvarar.

3. Samtal med föräldrar och personal.

4. Samtal med föräldrar, personal och rektor där samtalet dokumenteras.

Vid allvarligare förseelser inträder steg 4 omedelbart.

 

Revideras i samråd med elevrådet varje år

HENRIK LJUNGBLOM

Rektor, Nannaskolan

Uppdaterad: