Ordningsregler

Vi vill skapa trivsel, säkerhet och trygghet för alla

Därför ska du:
· Använda ett trevligt språk och ha en trevlig attityd

· Komma i tid till lektionerna och ta med dig det material som behövs

· Ta av dig ytterkläder, mössa eller keps när du sätter dig och äter i skolrestaurangen

· Lämna snyggt efter dig i skolrestaurangen

· På lektionstid ha telefonen avstängd och undanlagd om inte lärarens ger tillstånd.

· Endast fotografera/filma om personerna vill vara med

· Åka skateboard endast utomhus

· Helt avstå från mullning och snöbollskastning

Därför är det inte tillåtet att:
· Skräpa ner, klottra eller förstöra

· Äta godis på lektionstid

· Dricka energidryck på skoltid

· Ta med något som innehåller nötter då det finns nötallergiker på skolan

· Inte spraya parfym inomhus

· Bolla i korridorer, trapphus eller mot husfasaden

· Åka cykel inom skolans område

· Röka eller snusa under skoltid

· Använda portabla högtalare inomhus

Vid regelbrott sker konsekvenser i fyra steg:
1. Tillsägelse och/eller samtal med inblandade elever och personal.

2. Samtal där involverad personal och mentor närvarar.

3. Samtal med föräldrar och personal.

4. Samtal med föräldrar, personal och rektor där samtalet dokumenteras.

Vid allvarligare förseelser inträder steg 4 omedelbart.

 

Revideras i samråd med elevrådet varje år

HENRIK LJUNGBLOM
Rektor, Nannaskolan

Uppdaterad: