Verksamhetsidé

Nannaskolan är en skola

  • där vi prioriterar kunskapsutveckling
  • där elever, föräldrar och medarbetare känner trygghet och glädje
  • där vi genom estetprofilerna skapar mervärde för eleven
  • där vi har höga förväntningar på varandra - rektor, medarbetare, elever och föräldrar
  • där vi samarbetar och tar vara på varandras olika styrkor
  • där elever ska lyckas - tiden på Nannaskolan skall vara ett positivt minne för livet!
Uppdaterad: