Specialpedagoger och Elevstöd

Nannaskolans specialpedagoger har som syfte att stötta elever med särskilda behov i skolarbetet. Vi arbetar dels individuellt med eleverna, dels med handledning av lärare. Vi utgår från elevernas behov och gör anpassningar därefter.

Pipsa-Maria Roos (PRS)

Klf 8D
Arbetsrum expeditionsplan
Specialpedagog

 

Inger Wärnsberg (IWG)

Klf 7B
Arbetsrum expeditionsplan
Specialpedagog matematik och NO.

Gudbjörg Steinsdottir (GSR)

Klf 7A
Arbetsrum plan Expedition

Jessica Almroth (JAH)

Arbetsrum plan Expedition

Speciallärare

Yvonne Sjöström (YSM)

Klf 9A
Arbetsrum expeditionsplan
Specialpedagog

 

Henrik Jägare

Administratör

Vikariesamordnare, Skola24, Schema, Unikum

Mats Lindqvist (MLT)

Klf 9D
Arbetsrum expeditionsplan
Jonathan Lindqvist (JLT)

Elevassistent

Arbetsrum plan Expedition

Therése Book (TBK)

Elevassistent

Arbetsrum plan Expedition

Tedi Issajanien (TIN)

Arbetsrum plan Expedition
Lärarassistent & undervisar i idrott
Uppdaterad: