Specialpedagoger och Elevstöd

Nannaskolans specialpedagoger har som syfte att stötta elever med särskilda behov i skolarbetet. Vi arbetar dels individuellt med eleverna, dels med handledning av lärare. Vi utgår från elevernas behov och gör anpassningar därefter.

Pipsa-Maria Roos (PRS)

Klf 8D
Arbetsrum expeditionsplan
Specialpedagog

 

Yvonne Sjöström (YSM)

Klf 9A
Arbetsrum expeditionsplan
Specialpedagog

 

Jessica Almroth (JAH)

Arbetsrum expeditionsplan

Speciallärare

Inger Wärnsberg (IWG)

Klf 7B
Arbetsrum expeditionsplan
Specialpedagog matematik & NO.

Mats Lindqvist (MLT)

Klf 9D
Arbetsrum expeditionsplan
Lärarassistent
Lena Ekman (LEN)

Arbetsrum expeditionsplan
Undervisar i matematik, NO-ämnen och teknik.

Jonas Dimal Nilsson

Klf 7A
Arbetsrum expeditionsplan
Lärarassistent och undervisar i idrott

Jonathan Lindqvist (JLT)

Arbetsrum expeditionsplan
Lärarassistent

Therése Book (TBK)

Elevassistent

Tedi Issajanien (TIN)

Arbetsrum expeditionsplan
Lärarassistent & undervisar i idrott

Gudbjörg Steinsdottir (GSR)

Arbetsrum expeditionsplan

Filip Björk

Arbetsrum expeditonsplan

David Norlén

Arbetsrum expeditionsplan
Uppdaterad: