Specialpedagoger och Elevstöd

Nannaskolans specialpedagoger har som syfte att stötta elever med särskilda behov i skolarbetet. Vi arbetar dels individuellt med eleverna, dels med handledning av lärare. Vi utgår från elevernas behov och gör anpassningar därefter.

Pipsa-Maria Roos (PRS)

Klf 9D
Arbetsrum expeditionsplan
Specialpedagog

 

Yvonne Sjöström (YSM)

Klf 7A
Arbetsrum expeditionsplan
Specialpedagog

 

Jessica Almroth Wallin (JAH)

Klf 7B
Arbetsrum våning 4

Speciallärare

Inger Wärnsberg (IWG)

Klf 8B
Arbetsrum expeditionsplan
Specialpedagog matematik & NO.

Mats Lindqvist (MLT)

Klf 9E
Arbetsrum expeditionsplan
Lärarassistent
Lena Ekman (LEN)

Arbetsrum expeditionsplan
Undervisar i matematik, NO-ämnen och teknik.

Jonas Dimal Nilsson (JND)

Klf 8A
Arbetsrum expeditionsplan
Lärarassistent samt undervisar i idrott och franska

Jonathan Lindqvist (JLT)

Arbetsrum expeditionsplan
Lärarassistent

Therése Book (TBK)

Elevassistent

Tedi Issajanian (TIN)

Arbetsrum expeditionsplan
Lärarassistent & undervisar i idrott

Gudbjörg Steinsdottir (GSR)

Arbetsrum expeditionsplan
Uppdaterad: