Specialpedagoger och Elevstöd

Nannaskolans specialpedagoger har som syfte att stötta elever med särskilda behov i skolarbetet. Vi arbetar dels individuellt med eleverna, dels med handledning av lärare. Vi utgår från elevernas behov och gör anpassningar därefter.

Pipsa-Maria Roos (PRS)

Klf 7D
Arbetsrum plan Expedition
Specialpedagog

 

Inger Wärnsberg (IWG)

Klf 6B
Arbetsrum plan Expedition
Specialpedagog matematik och NO.

Gudbjörg Steinsdottir (GSR)

Klf 7A
Arbetsrum plan Expedition

Jessica Almroth (JAH)

Arbetsrum plan Expedition

Speciallärare

Yvonne Sjöström (YSM)

Klf 8A
Arbetsrum plan Expedition
Specialpedagog svenska och svenska som andraspråk.

 

Henrik Jägare

Administratör

Vikariesamordnare, Skola24, Schema, Unikum

Mats Lindqvist (MLT)

Klf 8D och Lärarassistent
Arbetsrum plan Expedition
Jonathan Lindqvist (JLT)

Elevassistent

Arbetsrum plan Expedition

Therése Book (TBK)

Elevassistent

Arbetsrum plan Expedition

Tedi Issajanien (TIN)

Klf 6A
Arbetsrum plan Expedition
Lärarassistent & undervisar i idrott
Uppdaterad: