Ledning

Henrik Ljungblom

Rektor

Karin Hjortsjö

Biträdande rektor

Maria Giovannini

Intendent

Personal, Elev

Uppdaterad: