Musik

Estetvalsmusiken är uppdelad i två ämnen: musikensemble och musikverkstad.

I båda ämnena får du lära dig mer om:

  • sång
  • instrumentkännedom (trummor, gitarr, bas, keyboard)
  • spela i band
  • grundläggande musikteori
  • ackord samt melodi och ackordgehör

Väljer du musikensemble förväntas du uppträda inför publik. Eleverna har möjlighet att delta i ett flertal konserter varje läsår - lunchkonserter och avslutningskonserter. I samband med andra event (t.ex. Dansens dag) kan det också bli tillfälle till uppträdande.

Om du inte vill uppträda - välj då istället musikverkstad.

Lärare:
Olle Sahlström
Mike Loshak

Musik som tillval på Nannaskolan

Uppdaterad: