Skolkurator

Samrawit Danielsson

Skolkurator

Arbetsrum plan 1

Jag heter Samrawit Danielsson och är skolkurator på Nannaskolan

Alla elever har rätt att må bra och känna sig trygga på skolan.

Som skolkurator finns jag här för elever, föräldrar och skolpersonal för att stötta elevens psykosociala hälsa och utveckling. Inga frågor är för små eller stora, utan du som elev är välkommen att komma till mig för att prata om det som är viktigt för just dig.

Tillsammans med alla på skolan arbetar vi främjande och förebyggande med fokus på psykosocial hälsa, värdegrundsarbete, diskriminering och kränkande behandling. Som skolkurator träffar jag elever enskilt men också i grupp. Det kan handla om frågor som:

  • Stress, nedstämdhet och oro
  • Sociala medier, integritet och trygghet
  • Relationer, sexualitet och hälsa
  • Hur du trivs på skolan
  • Hur du har det hemma
  • Vänskap, utanförskap och mobbning

Som skolkurator har jag sekretess och tystnadsplikt. Det betyder att det som vi pratar om inte förs vidare utan din tillåtelse. Men om du inte har det bra och far illa så har du rätt till att få hjälp. Alla vi som jobbar med barn har anmälningsplikt. Om vi misstänker att du far illa eller riskerar att fara illa så gör vi en orosanmälan till socialtjänsten. Det gör vi för att du ska få den hjälp du behöver. När det blir aktuellt med en orosanmälan pratar jag alltid med dig först så att du vet vad som händer.

Du som förälder är också varmt välkommen att ta kontakt med mig. Du kan få råd och stöd om du känner dig orolig för ditt barn och vill veta vilken hjälp som finns att få. Du kan kontakta mig på telefon eller via e-post så bokar vi en tid för samtal.

Du som elev är välkommen att komma förbi för att prata. Jag är här måndag – fredag. Mitt rum är på bottenvåningen bredvid vår skolsköterskas rum. Om dörren är öppen kan du bara komma in. Om jag sitter upptagen i samtal kan du kontakta mig via telefon så hör jag av mig till dig. Då bokar vi en tid.

Varmt välkommen!

Uppdaterad: