Busskort

Riktlinjer kring hantering av skolkort samt resor till och från skolverksamheten med buss).

 

Resa mellan bostad och skolan

Skolkort administreras centralt via UL och skickas hem om eleven uppfyller avståndskraven på 4 km för åk 4-9. Läs mer om kommunens regler för skolskjuts: https://www.uppsala.se/skolskjuts

Läs mer på UL:s hemsida om giltighetstid, förlust av kort med mera.
http://www.ul.se/Skola-foretag/Skola/
Här kan du också felanmäla trasigt kort eller anmäla förlorat kort.
Eleven kan alltid resa till skolan utan kort.

 

Skolskjuts, särskilda skäl

Antagning Skolskjuts hanterar ansökningar om skolskjuts utifrån särskilda skäl (t.ex. växelvis boende, funktionshinder, särskilt svår trafiksituation). 
Läs mer här: https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/resa-till-och-fran-skolan--grundskola/

 

Förlorat skolkort

Har eleven förlorat sitt skolkort kan vårdnadshavaren ordna ett nytt via UL:s hemsida. 

Observera att det är elevens ansvar att förvara skolkortet säkert. Man ska inte förvara värdesaker i sitt skåp.

 

Uppdaterad: