Busskort

Riktlinjer kring hantering av skolkort och resor inom skolverksamheten med buss

 

Resa mellan bostad och skolan

Skolkort administreras centralt via UL och skickas hem om eleven uppfyller avståndskraven på 4 km för åk 4-9. Läs mer om kommunens regler för skolskjuts: https://www.uppsala.se/skolskjuts

Läs mer på UL:s hemsida om giltighetstid, förlust av kort med mera.
http://www.ul.se/Skola-foretag/Skola/
Här kan du också felanmäla trasigt kort eller anmäla förlorat kort.
Eleven kan alltid resa till skolan utan kort.

 

Skolskjuts, särskilda skäl

Antagning Skolskjuts hanterar ansökningar om skolskjuts utifrån särskilda skäl (t.ex. växelvis boende, funktionshinder, särskilt svår trafiksituation). Ansök för läsåret 18/19 senast den 31 mars
Läs mer här: https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/resa-till-och-fran-skolan--grundskola/

 

Resa till idrotten eller annan verksamhet inom skoltid

Alla elever som inte har skolkort får detta läsår ett busskort med förbetald reskassa som ska täcka de förväntade resorna till och från idrotten och någon extra aktivetet. Nannaskolan laddar kortet med pengar för hela läsåret. Detta busskort är alltså en värdehandling och måste registreras av eleven/vårdnadshavaren på UL:s hemsida, så att förlorat kort kan spärras och sedan ersättas av UL. Registrering sker via denna länk: https://www.ul.se/Biljetter/Mitt-UL-kort/

Eleven kan använda reskassan till andra privata resor om den så önskar, men tar reskassan slut innan terminen är slut så måste vårdnadshavaren fylla på kortet.

 

Förlust av kort eller flytt

Skolan ersätter generellt inte förlust av kort, men kortet går att spärra om det har registrerats och då blir det ingen kostnad för ett nytt. Alla elever som fått ett busskort med reskassa av Nannaskolan ska gå in på UL:s hemsida och registrera kortet.

https://www.ul.se/Biljetter/Mitt-UL-kort/

Om en elev slutar på Nannaskolan, alternativt flyttar så långt bort att den får vanligt busskort, måste eleven återlämna kortet med återstående reskassa, alternativt köpa ut återstående värde som Nannaskolan laddat kortet med.

 

Enkelbiljetter

Nannaskolan ger generellt inga gratisbiljetter varken hem eller till idrotten.
Enkelbiljetter kan köpas på expeditionen för 20 kronor, självkostnadspris.
Nannaskolan erbjuder eleven att betala dagen efter.

Har eleven glömt eller förlorat sitt kort måste vårdnadshavaren skyndsamt ordna ett nytt via UL:s hemsida, gäller både skolkort och reskassa.

 

Observera att det är elevens ansvar att förvara busskortet säkert, och man ska inte förvara värdesaker i sitt skåp.

 

Uppdaterad: