Rektor

Jag är rektor för en unik skola. En skola som är speciell med fantastiska elever och kreativa medarbetare med eleven i fokus.

Rektor i korridor

 

 

Som rektor vill jag att:

- Alla elever ska lyckas och att Nannaskolan skall vara ett positivt minne för livet

- Nannaskolan skall vara en plats där elever, föräldrar och medarbetare känner trygghet och glädje

- Vi ska ha höga förväntningar på varandra - rektor, medarbetare, elever och föräldrar

- Vi samarbetar och tar vara på varandras olika styrkor

- Nannaskolan skall vara den skola som prioriterar kunskapsutveckling och som med våra estetiska val skapar mervärde för eleven

 

Henrik Ljungblom

Rektor
Uppdaterad: