Unikum

Unikum på Nannaskolan

Inom Uppsala kommun har man infört ett pedagogiskt webbverktyg för elevdokumentation som heter Unikum. Unikum kan användas till planeringar och bedömningsmatriser, inför utvecklingssamtal och i kontakten mellan skolan och hemmet. Med Unikum kommer du som vårdnadshavare att få mer regelbunden inblick vad som händer i skolan och hur ditt barn ligger till kunskapsmässigt.

Nannaskolan använder Unikum.

Här kan du se en introduktionsfilm om Unikum.

Inloggning för vårdnadshavare

Gå till Unikums login-sida.

Klicka på ”Andra sätt att logga in”
Välj "Uppsala kommun"
Klicka på ”Vårdnadshavare”
Välj ”Mobilt BankID” eller ett annat alternativ

Oavsett om du har barn eller arbetar pedagogiskt inom Uppsala kommuns skolor så är det samma inloggning.

Har du inte Mobilt BankID eller något av de andra alternativen som står på hemsidan så mejla till henrik.jagare@skola.uppsala.se så får du inloggningsuppgifter manuellt.

Kontaktuppgifter

Se alltid till att kontaktuppgifter är de rätta, och det kan du göra antingen i eBarnUngdom eller under inställningar i Unikum.

 Unikums hemsida: www.unikum.net

Uppdaterad: