Unikum

Unikum på Nannaskolan

Inom Uppsala kommun används Unikum - ett pedagogiskt webbverktyg för elevdokumentation. Unikum kan användas till planeringar och bedömningsmatriser, inför utvecklingssamtal och i kontakten mellan skolan och hemmet. Med Unikum kommer du som vårdnadshavare att få mer regelbunden inblick vad som händer i skolan och hur ditt barn ligger till kunskapsmässigt.

Nannaskolan använder Unikum.

Inloggning för vårdnadshavare

Gå till Unikums login-sida.

Klicka på ”Andra sätt att logga in”
Välj "Uppsala kommun"
Klicka på ”Vårdnadshavare”
Välj ”Mobilt BankID” eller ett annat alternativ

Det är samma inloggning för dig, oavsett om du loggar in i rollen som vårdnadshavare eller pedagog. 

Här kan du se en introduktionsfilm om appen Unikum familj.

Kontaktuppgifter

Se alltid till att kontaktuppgifter är aktuella. Det kan du göra antingen i eBarnUngdom eller under inställningar i Unikum.

 Unikums hemsida: www.unikum.net

Uppdaterad: