Lärare

Annette Alex (AAX)

Klf 7D
Arbetsrum plan 3
Undervisar i matematik, NO-ämnen och teknik

Angelica Bergman (ABN)

Klf FBK
Arbetsrum plan Expedition
Undervisar i svenska som andra språk och förberedelseklassen.

Anna Hedenstedt (AHT)

Klf 6C
Arbetsrum plan 4
Undervisar i svenska och bild

Anna-Karin Andersson (AKA)

Klf 8C
Arbetsrum plan 4
Undervisar i svenska och tyska.

Camille Blomster Dogan (CBD)

Klf 9A
Arbetsrum plan 4
Undervisar i svenska och spanska

Catarina Lindström (CLM)

Klf 7B
Arbetsrum plan 4
Undervisar i franska, svenska och engelska.

 

David Elfversson (DEO)

Klf 8D
Arbetsrum plan 2
Undervisar i engelska och SO-ämnenDaniela Karlberg (DKG)

Klf 6B
Arbetsrum plan 2
Undervisar i SO-ämnen.
Förstelärare

Emma-Maria Lundequist (ELT)

Klf 9B
Arbetsrum plan 3
Undervisar i kemi och matematik

Fredrik Persson (FPN)

Klf 9A
Arbetsrum plan 2
Undervisar i idrott & hälsa och engelska.

Gunilla Wiker (GWR)

Klf 6C
Arbetsrum plan 4
Undervisar i spanska och matematik.

 

Helena Bergman (HBN)

Klf 8B
Arbetsrum källarplan
Undervisar i dans.

 

Hanna Lindström (HLI)

Klf 8C
Arbetsrum plan källare
Undervisar i hem- & konsumentkunskap och idrott & hälsa.

Helena Ryan Sabri (HRS)

Klf 8A
Arbetsrum plan 2
Undervisar i engelska och drama.

Inger Wärnsberg (IWG)

Klf 6B
Arbetsrum plan Expedition
Specialpedagog matematik och NO.

Jessica Almroth (JAH)

Arbetsrum plan Expedition

Speciallärare

Jon Broberg (JBG)

Klf 9C
Arbetsrum plan 4
Undervisar i idrott & hälsa.

Jan Danielsson Mitka (JDM)

Klf 7C
Arbetsrum källarplan
Undervisar i trä- & metallslöjd

 

Klara Hansson (KHN)

Klf 9D
Arbetsrum plan 4
Undervisar i spanska och svenska.

Lena Ekman (LEN)

Klf 9B
Arbetsrum plan 3
Undervisar i matematik, NO-ämnen och teknik.

Linnea Gilliam Hedberg (LGH)

Klf 7C
Arbetsrum plan 2
Undervisar i engelska och SO-ämnen.Malin Ager Ullerås (MAU)

Klf 8B
Arbetsrum plan 3
Undervisar i matematik, NO-ämnen och teknik.
FörstelärareMaria Forsberg Hörnvall (MFH)

Klf 6A
Arbetsrum plan 3
Undervisar i matematik, NO-ämnen och teknik.
Förstelärare


Monica Lundberg (MLG)

Klf 7A
Arbetsrum källarplan
Undervisar i textilslöjd.Mike Loshak (MLK)

Klf 9B
Arbetsrum källarplan
Undervisar i musik.
Förstelärare

 

Maria Larsson (MLN)

Arbetsrum plan KV
Undervisar i dans.

Margareta Palm (MPM)

Klf 7A
Arbetsrum plan 2
Undervisar i franska.

Mattias Westermark (MWK)

Klf 9C
Arbetsrum plan 3
Undervisar i matematik, NO-ämnen och teknik

Ola Montan (OMN)

Tjänstledig HT-18
Arbetsrum källarplan

 

Oscar Johansson Werre (OJW)

Undervisar i musik (ensemble)

Per Hedner (PHR)

Klf 9D
Arbetsrum plan 3
Undervisar i matematik, NO-ämnen och teknik.Pipsa-Maria Roos (PRS)

Klf 7D
Arbetsrum plan Expedition
Specialpedagog

 

Tobias Dahlberg (TDG)

Klf 8B
Arbetsrum Flexrummet
Speciallärare matematik och NO.

Tomas Paulsson (TPN)

Klf 7B
Arbetsrum plan 4
Undervisar i bild och form.

 

Yvonne Sjöström (YSM)

Klf 8A
Arbetsrum plan Expedition
Specialpedagog svenska och svenska som andraspråk.

 

Mia Åslund Löfqvist (MÅL)

Klf 6A
Arbetsrum källarplan
Undervisar i hem- & konsumentkunskap

Åsa Lindgren (ÅLN)

Arbetsrum plan 4
Undervisar i franska och drama

Alexander Eriksson (AEN)

Arbetsrum Uppsala Estetiska gymnasium
Undervisar i digitalt skapande

Jesper Eklund (JED)

Arbetsrum Uppsala Estetiska gymnasium
Undervisar i digitalt skapande

Niklas Johansson (NJN)

Arbetsrum på Uppsala Estetiska gymnasium
Undervisar i scenteknik

Yiljia Zhai (YZI)

Arbetsrum plan källare
Undervisar i kinesiska
Uppdaterad: