Drama

Undervisningen bedrivs i form av dramaövningar, improvisationer, arbete och bearbetning av manus. Eleverna kommer att få se olika teaterföreställningar och ordna en egen teaterföreställning på Nannaskolan.

Vi jobbar bland annat med:

 • personlig utveckling och demokratiska arbetsformer
 • grundläggande dramapedagogiska övningar
 • föreställningsförmåga
 • kroppens kommunikativa språk
 • kreativitet och improvisationsteknik
 • rollspel, forumteater och berättarteater
 • berättarteknik
 • scenisk gestaltning
 • framställningsanalys och scenisk närvaro
 • scenframställning av klassiska scener

Dramaverkstad - valbar i åk 6-7

 • Här får du möjlighet att använda din fantasi och eget skapande. Med rösten, kroppen och din kreativitet lär vi oss att gestalta och gå in i olika roller.
 • Genom pedagogiska improvisationer kommer du att använda din kropp och din röst som instrument till att prova på olika rollkaraktärer. 
 • Med pedagogiska lekar kommer vi också arbeta med skaparglädjen och kreativiteten som vi alla har inom oss.
 • I detta estetval arbetar vi inte fram slutproduktioner som visas för publik.

Lärare: 
Helena Ryan Sabri
Samarbete med lärare från Kulturskolan och Uppsala estetiska gymnasium

Drama som tillval på Nannaskolan

Uppdaterad: