Skolpsykolog

Martin Johansson

Skolpsykolog

Arbetsrum plan EXP

Jag heter Martin Johansson och är på skolan måndag-torsdag. Som psykolog i skolan är mitt huvudsakliga uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande på grupp- och organisatorisk nivå. Om du vill komma i kontakt med mig nås jag på martin.johansson4@uppsala.se eller 018-727 68 64.

Uppdaterad: