Skolsköterska

Louise Saarela

Skolsköterska

Arbetsrum plan 1

Jag heter Louise Saarela och har min mottagning öppen:

Måndag - fredag kl. 08.00 - 16.00

Du som elev är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör dig och din hälsa. Även vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör barn och ungdomars hälsa. Jag hjälper till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov. 

Min mottagning finns på plan 1 (bottenvåningen, parallellt med S:t Olofsgatan).

Hälsobesök
Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar och vaccinationer. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skola. Alla skolelever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i årskurs sju. Vid hälsosamtalet görs en enklare hälsoundersökning med tillväxtmätning och ryggundersökning. Syn och hörsel kollas vid behov. 

Vaccinationer i skolan erbjuds och ges enligt gällande det Nationella vaccinationsprogrammet och ges i årskurs  8 . Nyanlända elever erbjuds kompletterande vaccinationer.

Läs mer om Basprogrammet för hälsobesök och vaccinationer här

Skolsköterskan ingår också i skolans Elevhälsoteam som träffas regelbundet kring det övergripande elevhälsoarbetet och enskilda elevhälsofrågor.

Skolläkare är Louise Diös och har tidsbeställd mottagning på skolan några gånger per termin. Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan. 

Rutin gällande behovsanpassade måltider
Elever kan av olika skäl ha behov av anpassade måltider. Från 4 april 2022 tar inte skolsköterskan längre emot ansökningar för behovsanpassade måltider på grund av medicinska skäl. Vårdnadshavare lämnar sin ansökan direkt till köket på skolan.
Mer information finns på Måltidservice hemsida här

Allergier 
Vi har flera barn och vuxna med nöt- och parfymallergi. 

  • På grund av allergier så använder vi inte parfym eller hårspray i skolan.
  • Det råder nötförbud på skolan
Uppdaterad: