Studie- och yrkesvägledning

Ansökningstider till gymnasiet 2020

20 januari – 15 februari 2020
Omval: 29 april – 15 maj 2020

På Nannaskolan är Tommy Ripmarken ansvarig för gymnasievalet och han nås på
072-593 61 65 eller tommy.ripmarken@uppsala.se

Idrottsutbildningar har andra ansökningsdatum. Vid intresse, se mer på Celsiusskolans hemsida.

Gymnasiemässan, Fyrishov:
14 november 2019.

Länkar

Info från föräldramöte 15 oktober (PDF, 358 KB).

Gymnasievalet, gymnasievalet.uppsala.se

Gymnasieinfo, mer om programmen www.gymnasieinfo.se

LIU, NIU & RIG, mer om idrott på gymnasiet http://www.rf.se/Distrikt/upplandsidrottsforbund/Idrottochstudier/

Anna-Lena Högfeldt

Studie- och yrkesvägledare

Tommy Ripmarken är ansvarig för gymnasievalet och han nås på 072-593 61 65 eller tommy.ripmarken@uppsala.se


Anna-Lena finns på skolan måndagar och tisdagar samt även udda veckors fredagar.

Uppdaterad: