Studie- och yrkesvägledning

Ansökningstider till gymnasiet 2020

20 januari – 15 februari 2020
Omval: 29 april – 15 maj 2020

På Nannaskolan är Studie och yrkesvägledare, SYV, ansvarig för gymnasievalet.

Idrottsutbildningar har andra ansökningsdatum. Vid intresse, se mer på Celsiusskolans hemsida.

 

Länkar

Gymnasievalet, gymnasievalet.uppsala.se

Gymnasieinfo, mer om programmen www.gymnasieinfo.se

LIU, NIU & RIG, mer om idrott på gymnasiet http://www.rf.se/Distrikt/upplandsidrottsforbund/Idrottochstudier/

Anna-Lena Högfeldt

Studie- och yrkesvägledare
Uppdaterad: