Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledningen i grundskolan syftar till att ge eleven stöd och förberedelse inför val av fortsatta studier och val av yrke.

Ansökningstider till gymnasiet 2020

20 januari – 15 februari 2020
Omval: 29 april – 15 maj 2020

Idrottsutbildningar har andra ansökningsdatum. Vid intresse, se mer på Celsiusskolans hemsida.

 

Länkar

Gymnasievalet, gymnasievalet.uppsala.se

Gymnasieinfo, mer om programmen www.gymnasieinfo.se

LIU, NIU & RIG, mer om idrott på gymnasiet http://www.rf.se/Distrikt/upplandsidrottsforbund/Idrottochstudier/

 

Anna-Lena finns under läsåret 2020/21 på plats på Nannaskolan onsdagar och torsdagar, samt fredagar udda veckor. 

Anna-Lena Högfeldt

Studie- och yrkesvägledare
Uppdaterad: