Åk 6: Nationellt prov i engelska 8 och 10 april

Alla tre klasser i årskurs 6 börjar 8:45 båda dagarna.

Salar (både måndag och onsdag):
6A: 273
6B: 284
6C: 184
Liten grupp: 346

Har du frågor om provet - prata med din engelsklärare!

8 april 2019