Åk 9: Muntligt nationellt prov i svenska

Veckan efter höstlovet är det dags för muntligt nationellt prov i svenska.

Proven sker i mindre grupper och eleverna får gå ifrån ordinarie lektionstid för att göra proven. Listor med grupper, tider och salar kommer att anslås i skolan. Kontakta din lärare i ämnet om du har frågor om provets upplägg.

25 oktober 2016