Muntliga nationella prov åk 6

Muntliga nationella prov i åk 6 sker under vecka 47.

Från och med detta läsår genomförs de muntliga nationella proven under höstterminen. Proven i årskurs 6 sker i mindre grupper under vecka 47. 

Eleverna får gå ifrån ordinarie lektionstid för att göra proven. Listor med grupper, tider och salar kommer att anslås i skolan och meddelas av undervisande lärare. Lärarna kommer förstås också att ge den information som eleverna behöver inför provtillfällena.

21 oktober 2015