Välkomna tillbaka - brev från rektor

Välkommen till vårterminen 2020! Skolan startar klockan 8:30 klassvis oavsett vad det står på schemat.

Vi kommer ha en skolövergripande satsning direkt på morgonen då alla elever ska få samma information om våra digitala förväntningar samt att alla iPads ska följas upp så den fungerar med lösenord och inloggningar. Extra viktigt att alla har sin iPad med.

Nannaskolan har valt att satsa på att alla elever ska få tillgång till en personlig iPad och att införa detta stegvis. Under hösten delades iPads ut till den sista årskursen. Att få tillgång till iPad är helt kostnadsfritt men alla iPads är Nannaskolans egendom. Var rädd om den.

Elevernas iPad är ett obligatoriskt lärverktyg som skall vara med på samtliga lektioner. Via sin iPad får eleven tillgång till information, läromedel och ska kommunicera med sina lärare och skolkamrater. Vi upplever att de flesta elever är glada över att få tillgång till en egen iPad och vi och eleverna utvecklas och hittar ständigt nya möjligheter och användningsområden. 

Alla ska ta hem sin iPad varje dag för att göra sina läxor och ladda den.

Från den 1 juli 2018 är läroplanen ändrad för att skolan måste ge eleverna kunskap genom digitala verktyg. Vi och eleven kan inte välja att avstå arbeta med digitala verktyg och att inte ha med sig sin iPad likställs med att inte ha med sig studiematerial och rapporteras i Skola24.

Vi vill att ni föräldrar hjälper era barn att se till att den kommer med till skolan varje dag. Är den oladdad så har vi möjligheter att fixa det men det skapar extraarbete för era barn och skolans personal. Ta alltså hellre med en oladdad iPad än att lämna den hemma. Vi behöver tillsammans skapa ett positivt klimat så att vi kan var effektiva. Det blir mycket merarbete om lärare måste arbeta dubbelt med papperskopior och andra anpassningar för att några elever struntar i att ha med sig sin iPad. Ni som vårdnadshavare har ett ansvar att hjälpa till.

I dagsläget finns ingen ambition att avskaffa varken penna, papper eller böcker men utöver läroplanens krav ser vi stora fördelar att kunna erbjuda digitala verktyg till våra elever genom en personlig iPad.

 

Med vänlig hälsning

Henrik Ljungblom
Rektor Nannaskolan

8 januari 2020