7A

Inger Wärnsberg

Klf 7A
Specialpedagog matematik & NO.

Jonas Dimal Nilsson

Klf 7A
Lärarassistent samt undervisar i idrott och franska