7B

Daniela Karlberg (DKG)

Klf 7B
Arbetsrum plan 2
Undervisar i SO-ämnen.
Förstelärare

Inger Wärnsberg (IWG)

Klf 7B
Arbetsrum expeditionsplan
Specialpedagog matematik & NO.