8C

Jesper Wallin (JWN)

Klf 8C
Arbetsrum våning 2
Undervisar i SO och engelska

Jan Danielsson Mitka (JMA)

Klf 8C
Arbetsrum källarplan
Undervisar i trä- & metallslöjd