8C

Christina Gottfridsson

Klf 8C
Undervisar i bild och svenska.

Emma-Maria Lundequist

Klf 8C
Undervisar i kemi och matematik