8D

Daniela Karlberg

Klf 8D
Undervisar i SO-ämnen och svenska.
Förstelärare

Pipsa-Maria Roos

Klf 8D
Specialpedagog