Idrottsundervisning

Utökad idrottsundervisning och skolans förebyggande hälsoarbete

I linje med regeringens satsning på att utöka idrottsundervisningen och de alarmerande forskningsrapporter som visar på ungdomars hälsovanor så utvidgar Nannaskolan sitt hälsoarbete riktat mot eleverna.

Skolverkets rapport visar att högstadieungdomar rör sig allt mindre då de slutar med föreningsverksamhet samt har låg fysik aktivitet på rasterna. Rekommendationer för barn/ungdomar i åldrarna 6-17 är att de ska vara fysiskt aktiva minst 60 min per dag. Både folkhälsomyndigheten och centrum för idrottsforskning visar rapporter på att de flesta inte uppnår detta. Bland de 15-åriga tjejerna är det ungefär var tionde (9 procent) som rör sig tillräckligt. De mest aktiva finns bland de 11-åriga pojkarna där nästan var fjärde (23 procent) rör sig minst en timme om dagen.

Med start under höstterminen 2019 utökar Nannaskolan idrottsundervisningen med ett extrapass i veckan för samtliga årskurser. Den aktiviteten kommer att utföras på Nannaskolan. Eleverna kommer även att sluta åka buss till idrottslektionerna för att premiera en ökad vardagsmotion.

I årskurs 6-7 kommer extrapassets fokus vara att utöka elevernas allmänna rörelseförmåga med aktiviteter som stärker elevernas koordination, balans, kroppsuppfattning mm.

I årskurs 8-9 kommer extrapassets fokus vara pulshöjande aktiviteter. Detta är ett bra verktyg som individanpassar träningen fullt ut då eleverna endast jobbar mot sin egen puls. Pulsträningens positiva effekter är många och det blir en allt vanligare satsning på skolor runt om i landet och då ofta med målet att höja elevernas inlärning.

Samtliga årskurser kommer att börja cykla eller promenera till Bolandskolan när de ska ha idrottsundervisning. Det tar ca 20 minuter att promenera den sträckan på 2 km. Elever som av särskilda skäl inte kan promenera denna sträcka kommer få enskilda lösningar.

Uppdaterad: