11 och 13 maj: Åk 9 Nationellt prov i matematik

Onsdagen den 11 och fredagen den 13 maj är det nationellt prov i matematik för åk 9. Plats: Ekonomikum/skolan. Start: 8:40 båda dagarna.

Ekonomikums skrivsalar är bokade för proven. Alla elever som ska vara där och skriva, ska vara på plats absolut senast 8:30 så att provet kan sätta igång kl. 8:40.

En del elever är kvar på skolan och skriver i mindre grupper. Då gäller sal 346 och 313. Även på skolan ska du vara på plats absolut senast 8:30 så att provet kan sätta igång kl. 8:40.

Är du osäker på var du ska vara? Prata med din lärare i matematik.

3 maj 2016