15 och 17 mars: Åk 9 Nationellt prov i svenska

Tisdagen den 15 och torsdagen den 17 mars är det nationellt prov i svenska för åk 9. Plats: Ekonomikum/skolan. Start: 9:00 (Ekonomikum senast 8:45).

Ekonomikums skrivsalar är bokade för proven. Alla elever som ska vara där och skriva, ska vara på plats 8:45 så att provet kan sätta igång kl. 9:00.

En del elever är kvar på skolan och skriver i mindre grupper. Är du osäker på var du ska vara? Prata med din lärare i svenska.

10 mars 2016