17 och 19 maj: Åk 9 Nationellt prov i SO

Tisdagen den 17 och torsdagen den 19 maj är det nationellt prov i SO för åk 9. Plats: Ekonomikum/skolan. Start: 9:00 båda dagarna.

Ekonomikums skrivsalar är bokade för proven. Alla elever som ska vara där och skriva, ska vara på plats senast 8:45 så att provet kan sätta igång kl. 9:00.

En del elever är kvar på skolan och skriver i mindre grupper. Då gäller sal 346 och 314. Även på skolan ska du vara på plats senast 8:45 så att provet kan sätta igång kl. 9:00.

Är du osäker på var du ska vara? Prata med din lärare i SO.

12 maj 2016