Åk 6: Muntliga nationella prov i sv, eng, ma

Under vecka 47 kommer de muntliga nationella proven i svenska, engelska och matematik att genomföras i åk 6.

Proven sker i mindre grupper och eleverna får gå ifrån ordinarie lektionstid för att göra proven. Listor med grupper, dagar, tider och salar kommer att anslås i skolan. 

Kontakta din mentor om du är osäker på vilken tid du har prov.

Prata med din lärare i respektive ämne om du har frågor om hur provet går till.

17 november 2016