Åk 6: Muntliga nationella prov v. 46

Muntliga nationella prov i svenska, engelska och matematik går av stapeln vecka 46. Eleverna går iväg för att göra proven, men följer i övrigt ordinarie schema. Är du osäker på dina tider? Ta kontakt med din mentor eller lärare i ämnet. Lycka till!

8 november 2020