Åk 6: Muntliga nationella prov v. 48

Muntliga nationella prov i svenska, engelska och matematik förläggs till denna vecka. Eleverna går iväg för att göra proven, men följer i övrigt ordinarie schema. Är du osäker på din grupp och tid? Ta kontakt med din mentor eller lärare i ämnet.

6a  
Tisdag: svenska
Onsdag: engelska
Torsdag: matematik

6b  
Tisdag: svenska
Onsdag: matematik
Torsdag: engelska

6c
Tisdag: svenska
Torsdag: engelska
Fredag: matematik

27 november 2018