Åk 6: Muntliga nationella prov v. 46

Muntliga nationella prov i svenska, engelska och matematik går av stapeln vecka 46. Eleverna går iväg från lektioner för att göra proven, men följer i övrigt ordinarie schema.

6A: Måndag svenska, onsdag matte, fredag engelska

6B: Måndag svenska, tisdag engelska, torsdag matte

Är du osäker på dina tider? Ta kontakt med din mentor eller lärare i ämnet. Lycka till!

11 november 2021