Åk 6: Muntliga nationella prov

Muntliga nationella prov i svenska, engelska och matematik förläggs till vecka 47. Eleverna går iväg för att göra proven, men följer i övrigt ordinarie schema. Är du osäker på din grupp och tid? Ta kontakt med din mentor eller lärare i ämnet.

6a  
Ma - måndag och onsdag fm med Maria
       
Sv - tisdag med Anna-Karin
       
Eng - torsdag med Linnea
 

6b  
Ma - onsdag med Lena
       
Sv - torsdag med Catarina
       
Eng - tisdag med Fredrik
 

6c   
Ma - tisdag med Malin
       
Sv - onsdag med Anna
       
Eng -  fredag med Linnea

20 november 2017