Åk 6: Nationella prov i svenska v. 6

Tisdagen den 8 februari och torsdagen den 10 februari är det nationella prov i svenska för åk 6.

Starttid för provet båda dagarna är 8:30 och eleverna ska vara på plats tio minuter innan.

6A: sal 474
6B: sal 273
SVA: sal 178
Liten grupp: sal 475

På tisdagen äter eleverna lunch efter provet och fortsätter sedan sitt ordinarie schema från 12:40.

På torsdagen äter eleverna lunch efter provet och slutar sedan (dock är det utvecklingssamtal på eftermiddagen).

3 februari 2022