Åk 6: Nationellt prov i matematik 3 och 5 april

Måndagen den 3 och onsdagen den 5 april är det nationellt prov i matematik för åk 6. Samling i klassrummen 8:20.

Salar (både måndag och onsdag):
6A - 346
6B - 184
6C - 473

Smågrupper i sal 314 och 313.

Är du osäker på var du ska vara? Prata med din lärare i matematik.

31 mars 2017