Åk 6: Nationellt prov i matematik v. 17

Åk 6 skriver nationellt prov i matematik måndag den 26 och torsdag den 29 april.

Måndag 26 april

Samling 8:20, provstart 8:30. Lunch äts efteråt och sedan fortsätter schemat som vanligt från och med den lektionen som börjar mellan 12:15 och 12:35 (beroende på klass).

Torsdag 29 april

Samling 8:20, provstart 8:30. Lunch äts efteråt och sedan fortsätter schemat som vanligt från och med kl 12:00 (dvs. del av lektion).

Vet du inte i vilken sal du ska vara eller har andra frågor? Kontakta din matematiklärare.

22 april 2021