Åk 9: Föreläsning om förintelsen ons 1 mars

9:30 på onsdag den 1 mars ska alla nior befinna sig i aulan. Dit kommer Tobias Rawet, som överlevde Förintelsen. Under eftermiddagen träffar han också varje klass i åk 9. OBS! Lektioner som vanligt på morgonen före aulan.

27 februari 2017