Åk 9: Muntliga nationella prov v. 46

De muntliga nationella proven för åk 9 i svenska, engelska och matematik förläggs till tisdagen och onsdagen under v. 46.

Under dessa två dagar följer eleverna i åk 9 inte ordinarie schema, utan är undervisningsfria förutom vid provtillfällena.

Det är mycket viktigt att eleverna kommer till proven utsatt tid!

Anslag om tider och grupper sätts upp i skolan. Är du osäker på var du ska vara - prata med din mentor eller undervisande lärare.

Tisdag 12 nov
9B och 9D: prov i svenska
9A och 9C: prov i matte och engelska

Onsdag 13 nov
9A och 9C: prov i svenska
9B och 9D: prov i matte och engelska

7 november 2019